Apicultorii sint sprijiniti in demersurile lor de parlamentari PD

Proiectul vizeazA completarea OrdonanTei 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier. Astfel, cei cinci parlamentari PD propun ca utilizatorii care deTin autovehicule folosite exclusiv In agriculturA sau pentru transportul albinelor sA achite tariful de utilizare In funcTie de durata de folosire a reTelei de drumuri naTionale din RomAnia – o zi, Sapte zile, 30 de zile, Sase luni Si 12 luni. De asemenea, se propune ca pentru fiecare categorie de autovehicul, tariful de utilizare pentru o zi sA nu fie mai mare decIt valoarea rezultatA din taxa anualA de drum ImpArTitA la numArul de zile ale anului. DemocraTii motiveazA oportunitatea unei astfel de reglementAri legislative prin faptul cA activitatea In agriculturA Si apiculturA este, In cea mai mare parte, sezonierA. Cu o zi In urmA zeci de apicultori din mai multe judeTe, inclusiv Suceava, au protestat, In faTa prefecturilor, Impotriva obligativitATii achitArii taxei de drum pe Intregul an calendaristic. Ei solicitA sA plAteascA taxa doar pentru zilele In care folosesc drumurile naTionale pentru transportul stupilor. Protestatarii adunaTi In faTa Prefecturii Suceava au strigat Jos trIntorii Si aveau pancarte pe care scria Apicultura IntregeSte agricultura sau Nu distrugeTi albinele.