Comisie privind o autorizatie de construire in zona manastirii Moldovita

Ministerul a fAcut solicitarea In urma intervenTiei maicii stareTe Benedicta de la MAnAstirea MoldoviTa, iar preSedintele MIrza a declarat cA a numit comisia cu toate cA arhitectul Sef al judeTului, Constantin Rabiniuc, i-a comunicat cA autorizaTia In cauzA a fost emisA cu respectarea legii. El a mai spus cA din datele pe care le are, familia care a obTinut autorizaTia de construcTie doreSte sA realizeze modernizAri ale actualei case de locuit. Ministerul Culturii a transmis Consiliului JudeTean o adresA prin care cere anularea autorizaTiei pe care o considerA ilegalA. MAnAstirea MoldoviTa este inclusA In categoria monumentelor istorice din grupa valoricA A.