La Suceava, expozitie de fotografii realizate cu un aparat foto cumparat in rate

IntitulatA NaturA Si candoare, expoziTia reuneSte 52 de lucrAri semnate de economista LuminiTa Viziteu.

Practic, este vorba de prelucrarea pe calculator a unor fotografii realizate de economistA cu un aparat digital pe care Si l-a achiziTionat In rate.

LuminiTa Viziteu a devenit recent membru al Uniunii ArtiStilor Fotografi din Bucovina, Si a primit deja invitaTia preSedintelui acestui organism, Mihai Ungureanu, de a participa cu lucrAri la Salonul NaTional de ArtA FotograficA, gAzduit In toamnA de Suceava. Tot In toamnA, economista intenTioneazA sA-Si deschidA o nouA expoziTie, cu tema Omul.