Tensiuni Inaintea alegerilor In organizaTia municipalA Suceava a PNL

Tinerii liberali acuzA conducerea interimarA a organizaTiei municipale de Sicane una dintre acestea fiind Inlocuirea yalei de la uSa de acces In sediul PNL Suceava. Consilierul municipal liberal Vasile Bilius, a declarat vineri, cA tinerii liberali au fost nevoiTi, joi seara, sA se IntIlneascA cu candidatul la funcTia de preSedinte a organizaTiei municipale Suceava, consilierul local Radu VAtafu, Intr-un local din cauzA cA nu au putut intra In sediul partidului deoarce conducerea interimarA organizaTiei municipale a schimbat yala. AceastA situaTie a intervenit la o zi dupA ce Vasile Bilius, preSedinte al organizaTiei municipale TNL Suceava a fost prezent Intr-o conferinTA de presA alAturi de Radu VAtafu Si a anunTat cA tinerii vor sprijini candidatura acestuia la preSedinTie Si nu pe cea a lui Dan Gospodaru, cu care nu au reuSit sA realizeze o comunicare. El a spus cA In fiecare joi seara, tinerii liberali din municipiul Suceava au SedinTA la sediul partidului, iar cei aproximativ 30 de tineri care veniserA la SedinTA, la care era invitat Radu VAtafu, au avut parte de o surprizA neplAcutA.

CInd am ajuns la sediu ne-am dat seama cA butucul yalei fusese schimbat de curInd. Este ruSinos ca doi consilieri locali liberali sA nu aibA acces In sediul PNL. Secretara de la sediu ne-a explicat cA yala a fost schimbatA la cererea conducerii interimare, a spus Bilius.

Ce s-a IntImplat acum seamAnA cu politica pumnului In gurA care nu are nimic In comun cu liberalismul, a mai spus Bilius.

El a precizat cA aceste SedinTe ale tinerilor liberali suceveni au fost organizate cu regularitate, iar la aceste IntIlniri erau invitaTi diverSi lideri locali. Pe de altA parte, preSedintele interimar al organizaTiei judeTene PNL Suceava, Orest Onofrei, a declarat, vineri, cA el a dispus Inlocuirea yalei de la uSa sediului pentru un control mai strict al persoanelor care au acces,dar Si pentru siguranTA.

Am constatat cA foarte mulTi membri de partid aveau cheia de la la sediu. De aceea, am decis Inlocuirea yalei pentru un control mai strict, dar Si pentru siguranTa sediului organizaTiei, a spus Onofrei.