Tandemul Mirza-Bancescu va conduce PSD Suceava in urmatorii doi ani

Fostul deputat Dorel Petru CrAciun, care mai rAmAsese ca posibil contra-candidat nu a mai dorit sA lupte cu MIrza, nemaianunTAndu-Si candidatura.

Drept urmare lucrurile au fost destul de simple iar votul pentru preSedinte chiar dacA s-a dorit a fi unul secret a fost In realitate doar un vot pe genunchi a delegaTilor, mult prea grAbiTi sA finalizeze lucrArile SedinTei Si sA plece In week-end.

Singurul invitat din partea altor formaTiuni politice din judeT a fost Gheorghe Acatrinei, liderul PPRM Suceava, dar a surprins absenTa liderului judeTean al PUR Suceava, Constantin Gheorghe, actualmente senator de Suceava, care In 2004 a reuSit sA acceadA In funcTia de vicepreSedinte al Consiliului JudeTean Suceava cu sprijinul PSD, iar In toamna lui 2004 a candidat la Senat pe listele comune cu acest partid.

PreSedintele Gavril MIrza a fost reales cu doar trei voturi ImpotrivA Si va avea un mandat destul de scurt, ce va dura doar doi ani Si va trebui sA facA faTA la o serie de provocAri ce vin din partea PNL Si a PD Si a ameninTArilor tot mai deschise venite din partea AlianTei D.A. cu schimbarea din funcTia de preSedinte al Consiliului JudeTean Suceava. Tot vineri au fost votaTi 179 de membri In Consiliul JudeTean al PSD Suceava, o Comisie de arbitraj formatA din 13 persoane Si 26 de delegaTi ce vor participa la Congresul NaTional ce va avea loc pe 21 aprilie.

ConferinTa JudeTeanA a PSD Suceava l-a ales vineri pe tInArul Iulian BAncescu In funcTia de secretar executiv al organizaTiei.