Noul presedinte PSD Suceava-Sintem pregAtiti pentru o noua lupta politica

MIrza a spus cA organizaTia judeTeanA Si-a Indeplinit criteriile de performanTA propuse dar cA s-a pierdut nepermis de uSor primAriile unor localitATi precum Suceava, Gura Humorului, CImpulung Moldovenesc, FAlticeni. El a arAtat cA PSD a cIStigat 79 de primArii cu 23 mai multe decIt ISi propusese, 17 mandate de consilier judeTean, 705 de consilier local Si preSedinTia Consiliului JudeTean. Potrivit lui MIrza eSecul din unele localitATi urbane s-a datorat neimplicArii unor membri Si chiar trAdArii unora. Nu s-au fAcut IntIlniri cu alegAtorii, sau au fost aplicate strategii greSite. Ne reproSAm Si faptul cA am fost mai puTin inspiraTi la selectarea unor candidaTi la funcTia de primar, a spus liderul social democraTilor suceveni. El a amintit Si de sondajele de opinie publicate In campania electoralA sondaje care au costat foarte mult dar care au fost fAcute superficial. S-au fAcut concesii unor oameni care au cochetat cu candidaTii altor partide pentru a-Si asigura poziTii privilegiate In cazul In care pierd, a subliniat MIrza. In privinTa pierderii alegerilor prezidenTiale In judeTul Suceava Gavril MIrza a spus cA vina trebuie ImpArTitA Intre organizaTia judeTeanA a partidului Si cea de la centru. El a arAtat InsA cA In turul IntIi candidatul PSD a avut cu 24.000 de voturi mai multe decIt cel al AlianTei. SIntem pregAtiTi pentru o nouA bAtAlie politicA, a fost mesajul de final al preSedintelui PSD Suceava.