PSD Suceava va avea 12 vicepresedinti

Astfel, la alegerile de vineri, bAtAlia cea mai aprigA s-a dat pentru aceste posturi. IniTial delegaTii la ConferinTa judeTeanA au votat pentru nouA posturi de vicepreSedinte InsA In final au fost alocate 12, maxim cIt prevede statutul, ca urmare a faptului cA patru candidaTi au obTinut acelaSi numAr de voturi. Pentru funcTiile de vicepreSedinte s-au Inscris nu mai puTin de 20 de doritori.

CIStigAtorii sunt: Carmen Agoutin, Mihai Grozavu, Ioan Stan, Ovidiu DonTu, Mihai Vitcu, Virginel Iordache, Corneliu Popovici, Radu Pricop, Nichifor Tofan, Paul LeSanu, Ioan CuSnir Si Gheorghe Iacob.

Interesant este cA nu au obTinut numArul de voturi necesar fost deputat Dorel Petru CrAciun, Dan Burgheaua, Stelian Chiforescu, Ilie Vasile, AtanasA Nistor, Lucian Severin Si Vasile CImpan.

FuncTia de trezoriei a revenit lui Petru Stirbu.