VAcAroiu vrea ca instanTa sA-l declare curat

El a declarat cA a fost surprins de faptul cA Tribunalul BucureSti a respins acTiunea In condiTiile In care CPC nu s-a prezentat la proces, iar el a fost In faTa instanTei Si a prezentat toate documentele care Ii susTineau cauza. VAcAroiu a explicat cA CPC a susTinut cA publicarea numelui sAu a fost motivatA de unele materiale care au apArut In ziarul RomAnia LiberA, In condiTiile In care el a cIStigat procesele cu acest ziar, demonstrIndu-se astfel cA cele prezentate nu erau adevArate. Degeaba am dat replicA celor de la un Parlament Curat, pentru cA acuzele reproduceau Intocmai ceea ce a scris RomAnia LiberA Si la procesul pe care l-am avut cu ei au spus cA le-au preluat din acel cotidian. Asta In condiTiile In care le-am dat cele douA hotArIri definitive In care s-a demonstrat cA lucrurile sInt false, a spus VAcAroiu. El a adAugat cA existA posibilitatea ca judecAtorul care a respins acTiunea sA fi fost intimidat de faptul cA actualul ministru al JustiTiei, Monica Macovei, a fAcut parte din CPC.

In calitate de implicat In acest proces am venit In faTa instanTei, cu toate argumentele Si documentele legate de aceastA problemA. Cei de la un Parlament Curat nu s-au prezentat nici unul. Dar pentru cA ministrul Macovei a fAcut parte din aceastA AsociaTie pentru un Parlament Curat, probabil cA judecAtoarei i-a fost fricA Si, dacA e cazul, mA adresez Consiliului Superior al Magistraturii, mai ales In contextul In care Codul Civil are un articol In care se precizeazA cA cel acuzat, dacA nu se prezintA la proces InseamnA cA ISi recunoaSte vinovATia. Ce pot sA fac In plus cInd nu se respectA legea Si Codul Civil pe care de abia l-am aprobat, a spus VAcAroiu.

El a precizat cA va introduce apel faTA de decizia Tribunalului BucureSti. Tribunalul BucureSti a respins, marTi, ca neIntemeiate, plIngerile prin care Nicolae VAcAroiu, Dan Nica Si Dan Mircea PaScu au cerut daune de cIte 1,5 miliarde de lei pentru apariTia numelor lor pe listele distribuite de CoaliTia pentru un Parlament Curat.

In luna noiembrie a anului trecut, Nicolae VAcAroiu i-a dat In judecatA pe Alina Mungiu Pippidi, Cristian PIrvulescu, CoaliTia pentru un Parlament Curat (CPC) Si AsociaTia Pro DemocraTia, de la care a cerut daune de 1,5 miliarde de lei.O plIngere similarA au fAcut, la vremea respectivA, Seful de campanie al PSD, Dan Nica, precum Si Dan Mircea PaScu, fiecare dintre ei cerInd tot 1,5 miliarde de lei.

Nicolae VAcAtoriu, Dan Nica Si Dan Mircea PaScu se considerA prejudiciaTi In urma apariTiei lor pe lista candidaTilor la alegerile parlamentare care, In opinia CPC, nu Indeplinesc criteriile de integritate moralA pentru a fi aleSi In Legislativ.CPC a distribuit, In noiembrie 2004, fluturaSi cu nume de candidaTi la alegerile parlamentare. In opinia CPC, persoanele respective nu Indeplineau criteriile de integritate moralA pentru a fi alese In Legislativ.

Listele complete cuprindeau 95 de candidaTi de la PSD+PUR (faTA de 110, cIt erau In cele provizorii) Si nouA nume de la PNL-PD (faTA de 12). CPC a Intocmit liste Si pentru celelalte formaTiuni parlamentare. Astfel, de la PRM se regAseau 46 de candidaTi, iar de la UDMR trei.

IniTiativa CPC a fost dur criticatA de Uniunea PSD+PUR, care a apreciat cA intenTia reprezintA un „eveniment de campanie murdarA pentru sprijinirea opoziTiei”. Uniunea PSD+PUR considera cA Alina Mungiu Si „prietenii ei”, reuniTi In CoaliTia pentru un Parlament Curat, „compromit societatea civilA prin implicarea grosolanA In campania electoralA Si prin tentativa evidentA de deturnare a intenTiilor de vot In favoarea anumitor partide din opoziTie”.