PreSedintele Senatului rezervat In privinTa ImproprietAririi Arhiepiscopiei

VAcAroiu care a fost prezent vineri, la Suceava, a evitat sA comenteze acTiunea unor senatori PSD Si PPRM de a contesta la Curtea ConstituTionalA legea de ImproprietArire a Arhiepiscopiei Sucevei Si RAdAuTilor, dar a afirmat cA sInt mai multe argumente pentru care Biserica din Bucovina ar trebui sA primeascA pAdurea In administrare Si nu In proprietate. Ela spus cA, personal, crede cA Arhiepiscopia Sucevei Si RAdAuTilor ar trebui sA primeascA pAdurea In administrare, cum le-a avut Si nu In proprietate, pentru cA altfel se creeazA un precedent periculos. Bune sau rele, noi am scos niSte legi care toate au fost pentru restituiri, a spus VAcAroiu arAtInd cA In unele cazuri foStii proprietari au primit suprafeTe diminuate pentru cA terenul disponibil este limitat TinInd cont de transformArile care s-au produs In RomAnia.El a arAtat cA la legile de reconstituire a proprietATii s-a luat ca punct de referinTA anul naTionalizArii. Ori nu pot acum sA mA Intorc Inapoi la anul 1700, cum e In cazul Arhiepiscopiei. Pentru cA atunci InseamnA sA anulezi toate legile respective Si sA o iei de la capAt, ceea ce ar fi o nebunie, a spus preSedintele Senatului. El a mai arAtat cA un alt argument pentru transmiterea In administrare Si nu In proprietate este cA, In cazul In care va exista necesitatea efectuArii unor investiTii de interes public, sau strategic, pe terenurile cu care Arhiepiscopia Sucevei Si RAdAuTilor este ImproprietAritA, statul va trebui sA plAteascA despAgubiri. In momentul cInd am devenit proprietar nimeni nu are cum sA calce pe proprietatea mea. PoTi sA scrii orice lege vrei. IntrA In principiile generale de garantare a dreptului la proprietate, a spus VAcAroiu. El a spus cA sInt mai multe argumente pentru ca cele 90.000 de hectare de pAdure sA fie date In administrarea Si nu In proprietatea Bisericii.