Patru hectare de pajiste au ars in localitati sucevene

Incendiile s-au produs In localitATile Brodina Si Molid-Vama, Si au fost stinse rapid de pompierii militari. Incendiile reprezentau un real pericol pentru fondul forestier din imediata vecinAtate a suprafeTelor de teren cuprinse de flAcAri.

Recent, alte zeci de hectare de pajisti au ars in judetul Suceava din aceleaSi cauze.