Flutur le-a cerut liberalilor suceveni sA fie mai agresivi faTA de PSD

Prezent la Adunarea generalA de alegeri din cadrul organizaTiei municipale Suceava a PNL, Flutur a declarat cA a simTit reproSuri cA anumite lucruri nu merg Si a cerut colegilor sAi sA explice populaTiei care este realitatea. Trebuie sA explicAm populaTiei de ce nu putem Intr-o perioadA aSa de scurtA sA schimbAm sensul lucrurilor atIta timp cIt rAdAcinile mafiei comunisto- PDSR-iste sunt foarte adInc Infipte In seva bugetului RomAniei, le-a spus Flutur liberalilor suceveni. El a arAtat cA PSD In loc sA ducA RomAnia In rIndul TArilor civilizate au dus-o la ei acasA. Flutur le-a explicat colegilor sAi cA PNL va trebui sA guverneze inclusiv la Consiliului JudeTean Suceava unde preSedinte este Gavril MIrza(PSD) apreciind cA nu trebuie ca judeTul Suceava sA mai fie condus de baroni, de preSedinTi ilegali. De 15 ani ei nu au plecat de la putere. Va trebui sA guvernAm inclusiv la Consiliul JudeTean Si fac un apel imperativ sA terminAm cu atitudinea de partid mic, de partid de opoziTie Si sA vorbim de aceSti baroni, preSedinTi ilegal aleSi pentru cA ei conduc judeTul In defavoarea actualei puteri, a spus Flutur, care a adAugat pe toate drumurile IncearcA sA arate In mod negativ orice mAsurA am lua-o noi, cItA dreptate Si cIt de buni sunt ei. VicepreSedintele PNL le-a cerut liberalilor suceveni sA nu tacA Si sA spunA populaTiei ce gAuri au lAsat PSD-iStii In economia naTionalA, modul nesimTit In care au cheltuit banul public. Solicit parlamentarilor de Suceava, liderilor organizaTiilor din judeT sA iasA mai ofensiv In public sA nu i se mai facA tovarASului CozmIncA dor de putere dupA ce de-abia au plecat de la putere, a spus Flutur. VicepreSedintele liberal a mai spus cA la Suceava burghezia comunistA continuA sA fie puternicA arAtInd cA foStii directori PSD de instituTii descentralizate au fost angajaTi de Gavril MIrza, la Consiliul JudeTean Suceava. ToTi care au fost schimbaTi domnul MIrza le-a fAcut o celulA ca Saddam Hussein. Ii angajeazA la Consiliul JudeTean. Cred cA trebuie sA le facA Si un buncAr pentru a se adAposti dupA ce organele statului vor Incepe verificArile Si vor descoperi abuzurile acestor IngeraSi comuniSti care au furat acest judeT, a spus Flutur.