Flutur: VAcAroiu este nostalgic dupA vremurile de colhoz

MA lupt de trei luni de zile sA rezolvAm problema proprietATilor In RomAnia Si vAd cA domnul VAcAroiu vine la Suceava Si nostalgic pentru vremurile de colhoz cInd probabil ISi aduce aminte cum petrecea week-end-urile la cabana de vInAtoare de la SadAu, bine IntreTinut de corpul silvic de atunci, spune cA nu trebuia sA dAm pAdurile In proprietate, a afirmat Flutur. El a acuzat PSD cA a jucat alba a€“neagra cu proprietatea privatA subliniind cA niciodatA ei nu au InTeles proprietatea. Nu este posibil sA jucAm alba neagra cu proprietatea privatA. In noiembrie anul trecut sA adopte ordonanTa de ImproprietArire a Arhiepiscopiei, iar In ianuarie cInd au vAzut cA nu au cIStigat alegerile sA revinA asupra ei, a spus Flutur, care a adAugat nu au InTeles proprietatea decIt pentru ei Si pentru baronii lor. PreSedintele Senatului Nicolae VAcAroiu a declarat vineri la Suceava cA Arhiepiscopia Sucevei Si RAdAuTilor ar trebui sA primeascA In administrare Si nu In proprietate cele 90.000 de hectare de pAdure deoarece se creeazA un precedent periculos.