Gospodaru a pus mIna pe sefia organizatiei municipale Suceava a PNL

Gospodaru care deTinea funcTia cu titlu interimar din iulie anul trecut i-a avut drept contracandidaTi pe fostul subprefect al Sucevei din perioada 1996- 1998, Florin Boeru, membru PNL din 1990 Si pe consilierul local Radu VAtafu uns liberal In 2002 dupA ce a activat ani buni In PNTCD. In urma votului secret Gospodaru a obTinut 187 de voturi, VAtafu 58 , iar Boeru doar 9 voturi. Cele patru fotolii de vicepreSedinte au fost ocupate de Constantin Lungu, fratele primarului municipiului Suceava, Vasile Monacu- adjunctul Inspectoratului Scolar JudeTean, consilierul local Elena Oanea Si Alin Popescu- fost PNG. De menTionat cA alegerile s-au desfASurat Intr-o notA care a dat impresia de dezorganizare. Onofrei a fost nevoit IncA de la Inceput sA constate cA Adunarea generalA este nestatutarA din cauzA cA nu s-a Inregistrat numArul necesar de delegaTi Si sA convoace la jumAtate de orA distanTA Adunarea generalA extraordinarA. Din cei 368 de liberali prezenTi la SedinTA 114 In majoritatea tineri, nu au putut vota fie cA nu aveau cotizaTia plAtitA la zi, fie cA nu au fost gAsiTi In baza de date a organizaTiei. Printre cei care nu au putut vota se numArA Si Constantin Tatarcan, unchiul deputatei PNL Raluca Turcan, care a candidat la alegerile locale pe lista pentru Consiliul Local Suceava. Liberalii Iulian AngheluS Si Mihai Aurel Steiciuc au propus ca respectivii sA achite cotizaTia pe loc propunere respinsA ca fiind nestatutarA. Steiciuc a Tinut sA menTioneze cA cei 114 liberali ar trebui sA voteze pentru cA fArA ei nu ar fi ajuns unii In funcTiile pe care le au In prezent. Trebuie spus cA In timpul SedinTei au fost prezentate douA rapoarte de activitate, cel al preSedintelui interimar Dan Gabriel Gospodaru Si cel al fostului preSedinte al organizaTiei, Angela Zarojanu, schimbat din funcTie imediat dupA ce a cIStigat fotoliul de viceprimar al municipiului Suceava imputIndu-i-se faptul cA a colaborat cu PSD. In raportul sAu Zarojanu a trimis destule sAgeTi cAtre conducerea judeTeanA a partidului. Ea a Tinut sA precizeze din start cA adevAratul raport de activitate este cel prezentat de ea amintind cA In mai 2001 cInd a ajuns In fruntea PNL Suceava a cIStigat o echipA care nu era In calculele organizaTiei judeTene. Zarojanu a pomenit de succesul obTinut In alegerile locale subliniind cA criteriile pentru candidaturile la Consiliul Local nu au putut fi respectate In totalitate avInd In vedere presiunile care au venit de la Biroul JudeTean al partidului. Ea a lAsat sA se InTeleagA cA In partid nu existA o democraTie adevAratA amintind cA a contestat schimbarea sa din funcTie Si cA nu a primit nici un rAspuns dupA 10 luni de zile. In raportul sAu de activitate Gospodaru a evidenTiat scorul bun obTinut la alegerile parlamentare Si prezidenTiale precum Si contribuTia vicepreSedintelui PNL Gheorghe Flutur la reuSita organizaTiei municipale Suceava a partidului. El i-a periat pe tineri spunInd cA fArA eforturile lor rezultatul alegerilor locale Si generale ar fi fost altul. SA dAm Cezarulu ce-i al Cezarului cA fArA aceSti tineri care s-au implicat In campania electoralA rezultatul alegerilor locale Si generale ar fi fost altul. Le mulTumesc Si Ii rog sA fie la fel de activi Si In viitor, a spus Gospodaru care a adAugat SunteTi tineri, liberi, nepAtaTi de comunism. Nimic nu vA opreSte sA faceTi din RomAnia o TarA cu adevArat democraticA. El a promis cA nu va mima activitatea politicA Si cA nu va trata membrii de partid ca pe o masA de manevrA.