Licitaţie de masă lemnoasă

cu sediul In Suceava, b-dul 1 Mai nr.6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

anunTA organizarea de:

LicitaTie de masA lemnoasA fasonatA Si apropiatA Iu drum auto Si anume:

I. MasA lemnoasA fasonatA

O Lemn rotund de rASinoase pentru cherestea – 3.753 mc;
O Lemn rotund de fag pentru cherestea – 558 mc;
O Lemn rotund stejar pentru cherestea – 66 mc;
O Lemn rotund de paltin pentru cherestea – 4 mc;
O Lemn rotund de carpen pentru cherestea – 43 mc;
O Lemn rotund de tei pentru cherestea – 45 mc;
O Lemn rotund rASinoase pentru celulozA – 511 mc;
O Lemn despicat rASinoase pentru celulozA – 319 mc;
O Lemn de foc rASinoase – 830 mc;
O Lemn subTire rASinoase – 78 mc;
O Lemn subTire fag – 39 mc;

TOTAL MASA‚ LEMNOASA‚ FASONATA‚: 6.066 mc

II. MasA lemnoasA din confiscAri

O Lemn rotund de rASinoase pentru cherestea – 48,277 mc;
O Lemn lucru subTire rASinoase – 7,170 mc;
O Grinzi rASinoase – 14,454 mc;
O Cherestea rASinoase – 3,744 mc;
TOTAL MASA‚ LEMNOASA‚ DIN CONFISCA‚RI: 73,645 mc
TOTAL GENERAL: 6.139,645 mc

LicitaTia va fi In plic Inchis Si sigilat Si se va desfASura In ziua de 25 aprilie 2005, orele 9.00, la sediul DirecTiei Silvice Suceava.
CantitATile de masA lemnoasA oferite la licitaTie pe partizi, sortimente Si ocoale silvice, cit Si preTurile de pornire la licitaTie vor fi puse la dispoziTia agenTilor economici prin Birou! ProducTie-marketing clin cadrul DirecTiei Silvice Suceava, precum Si la sediile ocoalelor silvice IncepInd cu data de 12 aprilie 2005. De asemenea listele de licitaTie se pot consulta Si pe internet pe site-ul DirecTiei Silvice Suceava ia adresa www.silvasv.ro (opTiunea licitaTii).
Prese!ecTia Si Inscrierea la licitaTiile la drum auto a agenTilor economici va avea loc In ziua de 22.04.2005, Intre orele 8.00-14.00, ocazie cu care fiecare agent economic va depune certificatul constatator eliberat de Camera de ComerT, Industrie Si AgriculturA Si scrisoarea de bonitate financiarA eliberatA de bancA.
Masa lemnoasA rAmasA neadjudecatA la licitaTia din 25.04.2005 va fi oferitA din nou la licitaTie In data de 26.04.2005, orele 9.00, cu preselecTie Si Inscriere In ziua de 25.04.2005, Intre orele 12.00-16.00.
RelaTii suplimentare se pot obTine de la Biroul producTie-marketing din cadrul DirecTiei Silvice Suceava, la telefoanele: 0230/217685, interior 116 sau 0230/521641.