Avertismente contravenTionale pentru nerespectarea normelor de muncA

Acest tip de sancTiune a fost aplicat Sucursalei Omniasig, fabricii de Tevi multistrat Rompipes Si firmei Robistar, toate din Suceava, pentru deficienTe privind instructajul de protecTia muncii. Tot sAptAmIna trecutA, In judeT au fost date patru amenzi contravenTionale pentru nerespectarea relaTiilor de muncA. Astfel, SocietATile Martina€┢s Cheese Bosanci, Moldsad Sadova Si Geocor DumbrAveni, au fost amendate cu cIte 30 de milioane de lei, pentru nedepunerea la ITM a dovezilor de achitare a salariilor, InsoTite de actele ce atestA plata lunarA a contribuTiilor la asigurArile sociale, precum Si la constituirea fondului pentru pensia suplimentarA Si a fondului pentru plata ajutorului de Somaj. Cu 20 de milioane de lei a fost sancTionatA firma Horten Pan MoldoviTa, pentru neIntocmirea In formA scrisA a unui contract individual de muncA.