Expozitie din materiale reciclabile la APM Suceava

LucrArile aparTin unor elevi de clasele unu-patru de la Scoala Miron Costin din Burdujeni, care au avut-o drept IndrumAtor pe InvATAtoarea Daniela Miron. ExpoziTia a fost deschisA In baza parteneriatului Incheiat Intre Scoala Miron Costin Si APM, pentru derularea programului naTional Eco-Scoala.