Sase primarii sucevene sanctionate pentru nesalubrizarea cursurilor de apa

Comisarul regional de mediu, Constantin HuTupaS a declarat cA avertismentele au fost date In martie, primAriilor din Marginea, Vama, Vicovu de Sus, Vicovu de Jos, FrAtAuTii Noi Si FrAtAuTii Vechi. El a adAugat cA tot pentru insalubritatea cursurilor de apA, primarul comunei MoldoviTa, Nicolaie Chiforec, a fost amendat sAptAmIna trecutA cu 15 milioane de lei. Pe de altA parte, HuTupaS a declarat cA administratorii fabricii de celulozA Si hIrtie Ambro Suceava, deTinutA de grupul francez Rossmann, au contestat In instanTA amenda de 200 de milioane de lei, aplicatA In martie, pentru deversarea de ape uzate In reTeaua de canalizare a oraSului. SancTiunea a fost datA, dupA ce s-a concluzionat cA apele deversate conTineau o IncArcAturA organicA de peste douA ori mai mare decIt nivelul maxim admis, iar HuTupaS este sigur cA Ambro nu va avea cIStig de cauzA In instanTA.