Aproape o mie de cuiburi de ciori in preajma Spitalului Judetean Suceava

El a declarat cA a primit oferte din partea a douA firme de alpinism utilitar, Si a precizat cA pInA la organizarea unei licitaTii, lista rAmIne deschisA. Merticariu a spus cA preferA sA lucreze cu alpiniSti utilitari, deoarece aceStia au Incheiate asigurAri, In caz de accidente. El spune cA din cauza gAlAgiei Si mizeriei provocate de ciori au de suferit atIt pacienTii, cIt Si cadrele sanitare.