MIrza derutat de declaraTiile lui Flutur

MIrza a spus Intr-o conferinTA de presA cA membrii PSD, ca orice alTi cetATeni ai TArii, au dreptul sA se asocieze, sA aibA firme sau sA deTinA diverse funcTii. Credeam cA trAim Intr-o TarA liberA cu drepturi egale, a spus MIrza, care a apreciat cA declaraTiile lui Flutur par a fi declaraTii de dictator. In acelaSi timp, a spus liderul PSD Suceava, declaraTiile lui Flutur sunt periculoase dintr-un anumit punct de vedere. Mi se par niSte declaraTii foarte periculoase Si datoritA faptului cA nu mai e voie sA-i critici, cA ceea ce fac sInt numai lucruri bune. Credeam cA rolul unui reprezentant al opoziTiei este sA critice lucrurile care nu merg bine, a menTionat preSedintele PSD Suceava.

MIrza a arAtat InsA cA pentru guvernanTi devine actual sloganul cine nu e cu noi e Impotriva noastrA Si pe el bAieTi. PreSedintele PSD Suceava a mai spus cA pentru el campania electoralA s-a Incheiat de mult, cA va evita sA mai rAspundA declaraTiilor lui Gheorghe Flutur Si cA va lAsa populaTiei judeTului sA aprecieze faptele fiecAruia. VicepreSedintele PNL, Gheorghe Flutur, a cerut, duminicA, prefectului de Suceava, Orest Onofrei, sA verifice firmele membrilor PSD care s-au constituit Intr-un monopol In judeT. Flutur a spus In cadrul ConferinTei municipale PNL Suceava cA judeTul Suceava este ocupat de un monopol de firme PSD care au contribuit In campanie In bugetele PSD. Nu puteTi IncApea dumneavoastrA Si copiii dumneavoastrA sA vA faceTi o firmA Si sA intraTi pe piaTA, fie de construcTii, fie de consultanTA, fie din orice alt domeniu pentru cA a fost Si este o relaTie mafiotA In acest domeniu, a spus Flutur.

El a cerut prefectului de Suceava, Orest Onofrei sA verifice aceste firme care monopolizeazA piaTa suceveanA. Solicit prefectului sA facA ordine In acest domeniu, sA treacA la verificAri foarte hotArIte pentru cA indiciile noastre sInt foarte clare, a spus Flutur.

El a mai cerut prefectului de Suceava sA verifice Si toate tranzacTiile cu terenuri fAcute de burghezia comunistA In acest judeT.