Secretarul executiv al PSD Suceava se teme pentru integritatea sa fizicA

Flutur Si-a motivat solicitarea prin aceea cA maSina de propagandA a PSD a funcTionat Si funcTioneazA. BAncescu a spus cA nu InTelege acest tip de adversitate a lui Flutur faTA de un partid de opoziTie Si a precizat cA a Inceput sA se teamA pentru integritatea sa fizicA, IntrucIt existA riscul sA IntIlneascA un liberal mai IncAlzit care sA fie mai agresiv cu el , pentru cA este membru PSD. In acelaSi timp, el a apreciat cA Flutur a fAcut declaraTia pe fondul vizionArii prea multor filme de acTiune. BAncescu s-a arAtat deranjat Si de afirmaTia lui Flutur potrivit cAreia PSD a lAsat gAuri In buget Si au cheltuit cu nesimTire banul public, afirmaTie care i-a produs neplAceri In sInul familiei. Fiul meu mA tot IntreabA: ce ai furat tata?, a subliniat BAncescu. Secretarul executiv al OrganizaTiei PSD a mai spus cA este surprins de faptul cA liberalul este preocupat mai mult de viaTa politicA a PSD decIt de punerea In aplicare a programelor de susTinere a sectorului agricol Si a Tinut sA-i transmitA ministrului cA, spre exemplu, bonurile valorice de 500 de mii de lei, pentru subvenTionarea IngrASAmintelor, se vInd prin birturi cu 300 de mii.

El a Tinut sA-i reaminteascA vicepreSedintelui liberal cA PSD Suceava nu InseamnA numai Gavril MIrza Si cA aceastA organizaTie este condusA Si de secretarul executiv Si de vicepreSedinTi.

VicepreSedintele PNL, Gheorghe Flutur, a cerut, duminicA, membrilor organizaTiei municipale PNL Suceava sA fie agresivi faTA de PSD arAtInd cA maSina de propagandA a PSD a funcTionat Si funcTioneazA. Solicit parlamentarilor de Suceava, liderilor organizaTiilor din judeT sA iasA mai ofensiv In public sA nu i se mai facA lui CozmIncA dor de putere dupA ce de-abia au plecat de la putere, a spus Flutur.