Onofrei- Verificarea firmelor care au creat un monopol nu este vendeta politica

Onofrei a declarat cA verificArile firmelor care au monopolizat judeTul nu au nici o treabA cu vendeta politicA Si a precizat cA el nu are idei preconcepute cu privire la structura politicA a acTionariatului. El a confirmat faptul cA o serie de firme au creat un fel de monopol, au cIStigat licitaTie dupA licitaTie, ImpArTindu-Si judeTul In zone de influenTA. Prefectul a subliniat cA a ajuns la aceastA concluzie In urma controalelor pe care le-a ordonat la mai multe PrimArii din judeT.

Din rezultatele controalelor pe care le facem In foarte multe domenii IncepInd de la construcTii pInA la relaTii contractuale cu primArii, licitaTii de servicii, au avut acces doar anumite firme. Exista un fel de monopol, un fel de licitaTie cu cIStigAtor dinainte Stiut. LicitaTiile erau absolut formale Si atunci este obligatoriu sA vedem dacA s-a respectat sau nu legea fArA sA am o idee preconceputA cA aceste firme care au cIStigat sunt neapArat ale PSD. Despre asta era vorba Si sigur cA era foarte simplu sA porneSti de data asta pentru cA In majoritate erau firme ale membrilor PSD. Asta e realitatea. AceastA verificare nu are treabA cu o vendetA politicA. Este o cercetare a unei stAri de fapt. JudeTul a fost ImpArTit In zone de influenTA existA numai anumite firme care au cIStigat licitaTiile In zona FAlticeni spre exemplu, la PrimArii existA numai anumite firme care au avut contracte de achiziTii pentru lucrAri In construcTii, amenajAri hidro, Samd. Cu foarte rare excepTii s-a mai strecura cIte o firmA IntImplAtor acolo ca o excepTie care IntAreSte regula, a declarat Onofrei. El a Tinut sA sublinieze cA Prefectura rAspunde sesizArilor venite din partea oricArei persoane cu condiTia ca acestea sA aibA acoperire. Suntem Intr-un program de verificare Si sigur cA rAspundem la orice solicitare, sesizare, de la orice persoanA indiferent dacA e consilier, primar sau ministru dacA acea sesizare are o anumitA acoperire. Or ceea ce domnul ministru Flutur a solicitat are acoperire Si am Si fAcut cunoscut pInA acum faptul cA existA aceste zone de influenTA care nu au nimic de a face cu o economie de piaTA funcTionalA. E o economie de piaTA dirijatA de interese politice In principal Si de interese economice In secundar, a mai spus prefectul Orest Onofrei. VicepreSedintele PNL, Gheorghe Flutur i-a solicitat prefectului de Suceava, Orest Onofrei, sA demareze verificAri foarte hotArIte asupra firmelor membrilor PSD care In opinia lui au creat un monopol In judeT. Solicitarea i-a fost adresatA In cadrul AdunArii generale de alegeri a organizaTiei municipale Suceava a PNL desfASuratA duminicA. VicepreSedintele PNL a declarat cA din cauza monopolului firmelor PSD liberalii Si copiii acestora nu mai au loc pe piaTA. JudeTul Suceava este ocupat de un monopol de firme PSD-iste care au contribuit In campania electoralA la bugetul PSD-ului Si nu puteTi IncApea dumneavoastrA Si copiii dumneavoastrA sA vA faceTi o firmA sA intraTi pe piaTA, firmA fie de construcTii, fie de consultanTA, fie din orice alt domeniu pentru cA a fost Si este o reTea mafiotA In acest domeniu, a declarat Flutur. El i-a cerut prefectului de Suceava In mod imperativ sA facA ordine In acest domeniu. Solicit prefectului sA facA ordine In acest domeniu, sA treacA la verificAri foarte hotArIte pentru cA indiciile noastre sunt foarte clare. ASa cum descopAr eu acum Si mA crucesc ce descopAr la direcTiile din subordinea Ministerului Agriculturii aSa este peste tot, a mai spus vicepreSedintele PNL.