O clAdire a scolii din Botosana risca sa se prabuseasca

Inspectorul Scolar general adjunct al judeTului Suceava, Neculai BarbA, a declarat dupA deplasarea la faTa locului, cA In pereTii clAdirii existA fisuri, In special pe la colTuri, iar structura de rezistenTA este afectatA, din cauza executArii necorespunzAtoare a temeliei. BarbA a mai spus cA deSi cu probleme, Scoala de la BotoSana nu a fost prinsA In nici un program de reabilitare. El a cerut responsabilului cu investiTiile din Inspectorat sA IntocmeascA un raport pe marginea acestui subiect Si sA avanseze propuneri de refacere a construcTiei, propuneri care vor fi transmise Prefecturii judeTului. BarbA a precizat cA In corpul de clAdire format din parter Si etaj funcTioneazA secretariatul, biblioteca, biroul directorului, 8 sAli de curs, Si un cabinet de fizicA, dar pentru moment nu se impune evacuarea. BarbA a apreciat cA In judeT mai sunt Si alte unitATi Scolare cu risc In exploatare.