Sanctionati pentru ca nu au observat o gaura intr-un gard

Directorul DGFP Suceava, Liviu Ostafi, a spus cA cei doi supraveghetori, au fost sancTionaTi cu diminuarea salariului pe o lunA cu cinci la sutA pentru cA nu au sesizat cA In spatele fabricii In care se producea alcoolul exista o spArturA In gard, astfel IncIt accesul In incinta firmei nu se fAcea printr-o singurA cale de acces, aSa cum prevAd normele legale.

Seful DGFP Suceava a mai spus cA dacA se are In vedere cA atIt instituTia pe care o conduce, cIt Si Garda FinanciarA Suceava au efectuat mai multe controale la firma din DorneSti Si s-a constatat cA s-a sustras de la plata unor obligaTii la bugetul de stat prin comercializarea de alcool la negru, se poate spune cA Si acea spArturA din gard a fost folositA pentru scoaterea produselor fArA a putea fi verificate de supraveghetorii fiscali.