Sefii Consiliilor Judetene discuta oportunitatea modificArii legii 215

Seful administraTiei judeTene Gavril MIrza a declarat cA parlamentarii democraTi propun ca Inlocuirea unui preSedinte de Consiliu JudeTean sA se facA cu majoritate simplA de voturi. Pe actualele reglementAri legale procedura de Inlocuire din funcTie a un preSedinte de Consiliu JudeTean este ceva mai complicatA. Ea demareazA doar dacA respectivul a emis In trei luni de zile trei dispoziTii care au fost anulate de instanTA. Pentru revocarea din funcTie este nevoie de propunerea unei treimi dintre consilieri Si votul a douA treimi. Propunerea deputaTilor democraTi are scopul de a uSura munca actualei puteri de Inlocuire din funcTii a unor preSedinTi PSD de Consilii JudeTene. Este o iniTiativA de parcA vor rAmIne pe vecie la putere,a spus MIrza. El a adAugat cA la SedinTa Uniunii NaTionale a Consiliilor JudeTene se vor face dezbateri foarte serioase pe aceastA temA Si cA vor fi invitaTi Si cei trei deputaTi democraTi. MIrza a mai spus cA dacA Legea 215 va fi schimbatA In sensul dorit de actuala putere atunci va sesiza Congresul Puterilor Locale Si Regionale din Europa.