Prefectul de Suceava vrea sa stie totul din Primarii

El a declarat cA pe formulare apar IntrebAri legate de angajaTi Si problemele primAriilor, iar dupA completarea lor vrea sA aibA o imagine clarA asupra administraTiei locale.

Vrem sA vedem care este situaTia exactA, structura de personal Si celelalte probleme cu care se confruntA. Sunt spre exemplu multe primArii care au secretari fArA studii superioare Si nu e legal, a spus Onofrei.

El a atras atenTia cA foarte mulTi primari nu cunosc Intreaga legislaTie In domeniu Si cA, deSi cred cA totul e in regulA se constatA cA aceStia au numeroase probleme.

Onofrei a exemplificat cu angajarea de auditori interni In fiecare primArie arAtInd cA deSi termenul pInA la care trebuiau InfiinTate structurile de audit intern a fost decembrie 2004, doar In 20 de PrimArii sucevene existA o asemenea activitate.

El a avertizat primarii cA vor fi amendaTi cu sume Intre 30 Si 50 de milioane de lei dacA nu-Si vor constitui structurA de audit intern.

Nu demult, prefectul susTinea cA In administraTia localA suceveanA este varzA, motiv pentru care intenTioneazA sA organizeze o serie de instruiri cu primarii, viceprimarii Si secretarii. El spunea cA In judeT sunt Si primari care nu Stiu sA elaboreze Si sA promoveze un proiect de HotArIre de Consiliu Local. Acum, Onofrei susTine cA personalul din administraTia publicA va fi Scolit In baza a douA proiecte realizate In parteneriat cu Ministerul AdministraTiei Si Internelor, respectiv cu o organizaTie neguvernamentalA.