Starea proastA a DN 17 In atenTia autoritATilor sucevene

Voi informa Ministerul Transporturilor despre situaTia catastrofalA, dezastruoasA a DN 17 care face legAtura cu Ardealul. Cu toate cA este prevAzut sA se InceapA reabilitarea tronsonului de la limita cu judeTul BistriTa NAsAud la CImpulung Moldovenesc e inancceptabil cA de la Suceava la CImpulung nu se poate circula, a spus MIrza. Pe de altA parte, prefectul PNL de Suceava, Orest Onofrei, a declarat cA de sAptAmIna viitoare, vor fi aplicate plombe pe tronsonul cuprins Intre Suceava Si CImpulung Moldovenesc, pentru ca Soseaua sA devinA cIt de cIt practicabilA. In acelaSi timp, el a apreciat cA lucrArile de modernizare a drumului naTional 17 nu vor demara mai devreme de 2006.