Adolescent din Dragoiesti suspectat de mai multe furturi din locuinte

Aceste cauze figurau In evidenTa Inspectoratului JudeTean de PoliTie cu autori necunoscuTi, iar Inainte de a fi luate mAsuri faTA de el, minorul va fi supus examenului psihiatric. Adolescentul din DrAgoieSti a fost identificat In timpul unei acTiuni executate pe linia prevenirii Si combaterii faptelor antisociale sAvIrSite de rromi.