Incendiul de la MoldoviTa a provocat pagube de un miliard de lei

Seful Inspectoratului JudeTean pentru SituaTii de UrgenTA Suceava, colonelul Eugen GAitan, a declarat cA incendiul s-a declanSat din cauza unui scurt circuit survenit la instalaTia electricA a unei clAdiri anexA a mAnAstirii Si a fAcut pagube estimate la un miliard de lei.

FlAcArile au mistuit acoperiSul unei clAdiri In care se aflau 12 chilii, o salA de mese, adApostul pentru animale Si o magazie. MAnAstirea MoldoviTa este inclusA In categoria monumentelor istorice din grupa valoricA A Si nu a avut de suferit de pe urma incendiului.