CNC al Federatiei Energetica se intruneste la Suceava

Liderul judeTean al BNS Suceava, IordAnel Secrieru, a declarat cA la Suceava va avea loc Consiliul NaTional de Conducere al FederaTiei, la care sunt aSteptaTi sA participe toTi liderii sindicali afiliaTi. SedinTa va fi prezidatA de preSedintele FederaTiei, Vasile DomocoS, secundat de preSedintele executiv domnul Ioan Pisc. SindicaliStii vor discuta aspecte legate de Incheierea contractului colectiv de muncA pe 2005, modificArile ce se doresc a fi aduse la codul muncii Si vor stabili numArul de participanTi la miting.