Peste o suta de agenti economici suceveni au locuri de muncA vacante

AcTiunea va Incepe la ora 10 In foaierul Casei Culturii din Suceava Si la ora 9 la sediile AgenTiei pentru Ocuparea ForTei de MuncA din FAlticeni, Gura Humorului, CImpulung Moldovenesc, Vatra Dornei Si RAdAuTi.

Cele mai multe locuri de muncA- 314, vor fi oferite de agenTi economici suceveni, In timp ce alte 161 la RAdAuTi, alte 118 locuri de muncA In FAlticeni, iar 110 In Vatra Dornei.

Cele mai multe locuri de muncA vacante sInt de muncitori necalificaTi Si confecTioneri textiliSti.

TotodatA, angajatorii mai au nevoie, printre altele, de Soferi, ingineri, agenTi Si inspectori de asigurAri, consilieri financiari, agenTi de turism, informaticieni, bucAtari, ospAtari, electricieni, lucrAtori In construcTii Si salubrizori. La bursa generalA din 2004 au participat 1 700 de persoane, din care 675 au fost Incadrate.