La Suceava se deruleaza campania AdoptA! Un copil are nevoie de tine!

Coordonatorul campaniei la nivelul judeTului Suceava, Izabela CrAciun, a declarat cA proiectul are ca scop promovarea adopTiei interne, prin oferirea de asistenTA tehnicA Si cursuri de pregAtire, specialiStilor care lucreazA In domeniul protecTiei copilului, In vederea creSterii numArului de copii adoptaTi. Ea a spus cA la Suceava, acTiunea se va desfASura pInA pe 17 aprilie, timp In care la Centrul Blijdorp, pentru minorii cu handicap sever Si moderat, copii Si tineri din douA centre de plasament de pe raza judeTului vor susTine un spectacol In faTa unor copii adoptaTi Si a familiilor care i-au Infiat, dar Si a familiilor care au intenTia de a face un astfel de gest. De asemenea, duminicA, prin judeT vor fi ImpArTite materiale publicitare privind procesul adopTiei. In 2004, In Suceava au fost adoptaTi 37 de copii, In special cu vIrste cuprinse Intre zero Si trei ani. Ei proveneau din centre de plasament sau din rIndul micuTilor daTi In grija asistenTilor maternali profesioniSti. De remarcat cA Si unii asistenTi maternali au Infiat copii. Tot prin proiectul adoptA.ro, familiile sucevene care doresc sA Infieze un copil, vor beneficia de cursuri de pregAtire.