Gospodaru aflA numarul de membri ai PNL Suceava prin corespondenta

El a declarat cA intenTioneazA sA actualizeze baza de date a organizaTiei, sens In care va trimite scrisori membrilor prinSi In aceasta, pentru a-i confirma dacA mai fac parte sau nu din filiala liberalA. Gospodaru a spus cA In baza lui de date figureazA aproximativ 1 200 de persoane Si estimeazA cA acTiunea privind reactualizarea ei va fi IncheiatA In termen de douA luni. Dan Gospodaru a fost ales duminicA In funcTia de preSedinte al OrganizaTiei Municipale a PNL, pe care a deTinut-o cu titlu interimar din vara lui 2004.

El nu a reuSit sA explice de ce nu a actualizat baza de date cu membrii ai PNL In perioada In care a fost Sef interimar al organizaTiei. TotodatA, el a spus cA numArul de delegaTi ai organizaTiei municipale PNL la ConferinTa judeTeanA a partidului a fost stabilit Si In funcTie de numArul de membri InscriSi In actuala bazA de date.