Parlamentul European Si-a dat acordul pentru integrarea RomAniei In UE

Raportul Moscovici privind RomAnia a fost adoptat cu 569 voturi „pentru”, 59 „Impotriva” si 41 de abtineri.

Rezolutia a fost aprobata de Parlamentul European cu 497 voturi „pentru”, 93 „Impotriva” si 31 de abtineri.

Premierul CAlin Popescu-TAriceanu a salutat aceastA decizie.

„RomAnia a trecut astAzi un examen fundamental In ceea ce InseamnA parcursul ei spre aderare la UE, urmAtorul pas fiind semnarea Tratatului de aderare, pe 25 aprilie”, a spus TAriceanu.

El a arAtat InsA cA eforturile RomAniei pentru integrare trebuiesc continuate de Intreaga clasA politicA, de administraTie Si de societate.

A« Uniunea EuropeanA este un proiect menit sA asigure cetATenilor sAi cele mai bune condiTii de trai. DacA noi, romAnii, dorim, cu adevArat, sA intrAm In acest proiect, InseamnA cA trebuie sA devenim europeni Si sA facem RomAnia sA fie o TarA europeanA. Aderarea la UE InseamnA, de fapt, modernizarea RomAniei Intr-un ritm mult mai accelerat de pAnA acum. Si efortul trebuie sA fie evident nu numai al administraTiei, al segmentului politic, ci al Intregii societATi A», a spus TAriceanu.