Gospodaru nu are informatii privind cazul Marius Vatavu

Domnul VAtavu, care este liderul judeTean al tinerilor liberali, a recunoscut cA a luat un banner de pe clAdirea Casei Culturii Suceava In timpul campaniei, InsA, susTine cA a fAcut-o ca urmare a unei confuzii. Gospodaru a explicat cA, deocamdatA, nu are informaTii exacte In legAturA cu finalizarea cercetArilor Si cA aSteaptA rezultatul acestora pentru a putea adopta o poziTie. ASteptAm sA vinA un rAspuns oficial de la organele abilitate. AtAta timp cAt este doar cercetat nu putem sA-l acuzAm de nimic, a spus Gospodaru.

Subiectul Marius VAtavu a revenit In atenTie dupA ce acesta a fost anunTat ca posibil viitor director al DirecTiei Generale a Taberelor Suceava, posturA In care trebuie analizatA compatibilitatea sa cu funcTia de consilier judeTean. Domnul Gospodaru susTine cA In cazul In care se constatA incompatibilitatea Ii va cere domnului VAtavu sA opteze Intre funcTia de consilier Si cea de director la Tabere.