Onofrei cere Primariilor sA aloce teren tinerilor pentru construcTia de case

Onofrei a anunTat cA a trimis adrese tuturor primAriilor comunale prin care solicitA sA inventarieze terenurile aflate la dispoziTia comisiilor de fond funciar, dar Si cele care ar putea fi trecute din domeniul public In cel privat pentru a fi date tinerilor din mediul rural In vederea construirii de locuinTe. El a spus cA In ultima vreme la PrefecturA au venit foarte mulTi tineri care s-au plIns cA cei de la PrimArii nu respectA Legea 215/2003. Vin foarte mulTi tineri care spun cA din pAcate numai la oraSe se dau terenuri, iar cei din comune nu vor sau nu Stiu sau nu-i intereseazA, sau au alte interese,a spus Onofrei care a adAugat trebuie sA ajutAm tinerii care au mai rAmas In judeT sA primeascA pAmInt pentru case. Conform Legii 215/2003 tinerii au dreptul sA primeascA gratuit pInA la 250 de metri de teren pentru construcTia unei locuinTe.