Sucevenii vor putea cumpara actiuni la firma locala de transport public

DonTu ne-a declarat cA In ultima SedinTa a AdunArii Generale a AcTionarilor de a TPS SA (societate unde CL este acTionar unic) s-a decis disponibilizarea a jumAtate dintre angajaTii societATii Si acordarea de salarii compensatorii Si Inceperea procedurilor pentru InfiinTarea unei noi societATi. Decizia a fost luatA Si ca urmare a impasului In care sunt negocierile cu firma ATLASSIB In vederea preluArii activitATi de transport public de persoane. Comunicarea cu ATLASSIB privind viitorul activitATi de transport public local a intrat In impas din cauza unor elemente noi apArute Si care nu au fost luate In consideraTie la data Inceperii negocierilor. Este vorba lipsa abordArii problemei sociale a celor rAmaSi de la TPS Si neonorarea obligaTiei de aport cu 30 de autobuze noi, a spus DonTu. In momentul de faTA firma menTionatA doreSte sA ia aceste autobuze In leasing, iar garantarea leasingului sA se facA, cu patrimoniul Consiliului Local. Din punctul sAu de vedere TPS are nevoie de capitalizare iar Sansa intrArii In afacerea numitA transport public local trebuie sA fie aceeaSi pentru toTi. DonTu susTine cA la noua societate InfiinTatA primAria ar trebui sA subscrie In primA etapA 51 % din acTiuni restul de 49 % fiind scoase la vAnzare. Cred cA fiecare consilier local, fiecare director din Suceava ar trebui sA cumpere mAcar o acTiune, a mai spus DonTu. Economic vorbind afacerile In transportul de cAlAtori sunt situate pe locul cinci In topul celor mai profitabile afaceri. Lucrez la un prospect de emisiuni de acTiuni care va fi supus atenTiei CL la prima SedinTA din 21 aprilie pentru cA dorim ca aceastA nouA societate sA abordeze o viziune managerialA diferitA, bazatA In principal pe performanTA Si profit. DupA ce va fi pusA pe picioare afacerea PrimAria va trebui sA vAndA 30 % din acTiunile pe care le va deTine, a mai spus DonTu.