Subprefectul de Suceava distruge mafia terenurilor de la Moara

BAiSanu a explicat ieri Intr-o conferinTA de presA mecanismul prin care cei de la Moara au pAgubit statul romAn. In anul 2002 Guvernul a emis o hotArIre prin care PrimAria Moara a primit 84,42 hectare de teren din domeniul privat al statului pentru a pune In posesie mai multe persoane fizice. Terenul a fost preluat prin protocol de la AgenTia Domeniilor Statutului In februarie 2003 Si dat In felul urmAtor: 18, 26 hectare unui numAr de Sapte persoane In baza unei hotArIri a Comisiei judeTene de fond funciar din iunie 2003, 38,9 hectare unui numAr de 10 cetATeni In baza unei hotArIri a Comisiei judeTene de fond funciar din septembrie 2003 Si 28,7 hectare unui numAr de Sapte persoane In baza unor hotArIri judecAtoreSti definitive. BAiSanu a declarat cA PrimAria Moara a preluat cele 28,7 hectare de teren folosind hotArIri judecAtoreSti falsificate grosolan In condiTiile In care In baza hotArIrilor originale trebuiau scoase de la ADS numai 3,67 hectare. Subprefectul a precizat cA manevra s-a fAcut fArA Stirea celor Sapte persoane titulare ale hotArIrilor judecAtoreSti Si cA cele 25 de hectare de teren scoase suplimentar de fosta administraTie PSD a PrimAriei Moara au fost date preferenTial. Terenul a rAmas la mIna unor geambaSi, a unor comercianTi, a spus BAiSanu. Potrivit acestuia, este vorba de terenuri situate pe tarlalele ViSinia- In spatele Castelului de apA Si Tinoasa, la intrarea In comunA, care au o valoare de piaTA considerabilA Si pe care s-au Si construit vile sau sedii de firme. BAiSanu estimeazA cA cele 25 de hectare valoreazA In jur de 50 de miliarde de lei. Oamenii Stiau care e valoarea terenurilor, le-au luat Si le-au vIndut, a subliniat subprefectul. El a adAugat cA ceea ce s-a IntImplat la Moara nu putea fi fAcut de un singur om ci de un grup organizat. S-au fAcut tot felul de maSinaTiuni. Eu cred cA acolo a fost un fel de caracatiTA. Prinzi de o antenA Si te lovesc alTii peste degete,a menTionat subprefectul. BAiSanu a spus cA va cere Oficiului de Cadastru sA IntocmeascA un plan parcelar la Moara pentru a lAmuri situaTia terenurilor . De asemenea, subprefectul va solicita o analizA la sInge a activitATii fostei Comisii locale de fond funciar cu atIt mai mult cu cIt Sase dintre foStii membri fac parte Si din componenTa actualei comisii. Alexandru BAiSanu a mai Tinut sA spunA cA verificArile la Moara le-a fAcut ImpreunA cu IncA o persoanA care a solicitat sA nu i se dea numele pentru cA este ameninTatA Si trAieSte cu fricA. Si eu am fost ameninTat dar nu mA las, a conchis subprefectul.