Stocul de impletituri din nuiele al DS Suceava va fi trimis in Anglia

El a declarat cA nu este pentru prima datA cInd Impletiturile din nuiele de la Suceava ajung pe piaTa englezA, Si a adAugat cA intenTioneazA ca pInA la sfIrSitul anului sA vIndA Intreaga cantitate de marfA de acest gen, aflatA pe stoc Si care se ridicA la 6,5 miliarde de lei. Popescu a mai spus cA DirecTia SilvicA Suceava Si-a propus ca In 2005 sA facA exporturi In valoare de 1,4 milioane de dolari, In special de cherestea.