Aproape 200 de suceveni angajati pe loc la Bursa locurilor de munca

Alte aproximativ 900 de persoane au fost selecTionate, In vederea IncadrArii. La acTiunea organizatA de AgenTia JudeTeanA pentru Ocuparea ForTei de MuncA Suceava s-au prezentat peste 1 700 de suceveni, In timp ce posturile oferite au fost 1 220. Paleta locurilor de muncA a fost diversA, aSa IncIt participanTii au avut posibilitatea de a alege locul de muncA potrivit pregAtirii lor profesionale. Cele mai multe locuri oferite persoanelor cu studii medii erau In domeniile construcTii, confecTii Si comerT. AbsolvenTii de studii superioare au avut la dispoziTie 56 de posturi, In meserii de consilier financiar, inspector de asigurAri, inginer, jurist, economist, analist programator Si informatician. La bursa generalA de anul trecut au participat 1 700 de suceveni, din care 675 au ajuns ulterior In cImpul muncii.