Poate incepe reabilitarea termica in muncipiile Radauti si Cimpulung Moldovenesc

PreSedintele Consiliului JudeTean Suceava, Gavril MIrza, a declarat, vineri, cA reabilitarea reTelelor de termoficare In municipiul RAdAuTi va fi realizatA de firma EnergoconstrucTia SA din BucureSti cu suma de 5,195 milioane de euro. La licitaTia organizatA de CJ Suceava au mai participat Si trei asociaTii de firme- ErbaSu SA Si General Fluid SA din BucureSti care a ofertat 7,589 milioane de euro, Romib SA Si Energomontaj SA BucureSti cu o ofertA de 6,841 milioane de euro Si TMUCB SA BucureSti Si Sudarc SA PloieSti, oferta fiind de 7,584 milioane de euro.

Firma cIStigAtoare urmeazA sA finalizeze, In doi ani, reabilitarea reTelei termice din RAdAuTi. Pentru centralele termice din acest municipiu urmeazA sA fie organizatA o altA licitaTie.

MIrza a mai spus cA pentru construcTia centralei termice de cogenerare din CImpulung Moldovenesc au participat la licitaTia organizatA de CJ Suceava trei consorTii Si o firmA belgianA, cIStigAtorul fiind consorTiul format din Loyal Impex din Suceava Si Turbo Meca Grup Snecma din FranTa, cu o ofertA de 6,147 milioane de euro.

La aceastA licitaTie au mai participat consorTiul format din firmele Ghezzi Ugo, Energie Recuperator Si Petroconstruct ConstanTa cu 5,660 milioane de euro, firma belgianA Turbomach cu 5,760 milioane de euro Si consorTiul format din Pewo Energie Technik, INGDT Comoti, Grup 4 InstalaTii Cluj Si Alex Rom MediaS cu o ofertA de 7,449 milioane de euro.

MIrza a spus cA la desemnarea cIStigAtorului s-a Tinut cont Si de oferta tehnicA a firmelor care au participat la licitaTie.

Prima etapA a proiectului Suceava-UtilitATi Si mediu la standarde europene se aflA In derulare, Consiliul JudeTean Suceava contractInd un credit In valoare de 86,3 milioane de lei de la Deutsche Bank Londra, cu garanTii guvernamentale.

InvestiTiile In aceastA primA etapA prevAd reabilitarea termoficArii In Siret, Vatra Dornei, CImpulung Moldovenesc Si Gura Humorului Si montarea unei conducte de gaz metan In lungime de 380 de kilometri care va alimenta peste 60 de localitATi din judeT.

Din economiile efectuate la licitaTiile de execuTie, de aproximativ 24 de milioane de euro, urmeazA sA fie finanTate lucrAri de reabilitare a termoficArii din municipiile RAdAuTi Si Suceava, lucrAri prevAzute iniTial sA se deruleze In faza a doua a proiectului.