20 la suta din farmaciile sucevene mai elibereaza medicamente compensate

Potrivit directorului CJAS Suceava, Dorin StAnescu, doar 21 de farmacii din cele 103 aflate In relaTii contractuale cu CJAS Suceava mai dispuneau, vineri, de fonduri pentru eliberarea medicamentelor In regim gratuit Si compensat.

El a spus cA farmaciile din municipiile Suceava, CImpulung Moldovenesc, FAlticeni Si oraSul Siret Si-au epuizat fondurile alocate pentru luna aprilie Si cA au mai rAmas doar In municipiile Vatra Dornei Si RAdAuTi sInt douA, respectiv cinci farmacii care elibereazA medicamente In regim gratuit Si compensat, iar In zonele rurale arondate municipiului FAlticeni – patru farmacii , oraSului Gura Humorului a€“douA, Suceava- cinci, Vatra Dornei-douA Si In zona ruralA arondatA municipiului RAdAuTi-o farmacie .

PacienTii cu boli acute sau cronice care necesitA tratamente de urgenTA sInt IndrumaTi spre farmaciile care mai dispun IncA de fonduri pentru a-Si putea lua medicaTia prescrisA In regim gratuit sau compensat.

CJAS Suceava a alocat pentru luna aprilie suma de 15 miliarde de lei pentru medicamentele gratuite Si compensate din ambulatoriu.