Ofensiva tinerilor PSD Suceava Impotriva senatorului PNL Gheorghe Flutur

Secretarul executiv Si vicepreSedintele OrganizaTiei JudeTene a PSD, Iulian BAncescu, respectiv Ovidiu DonTu, dar Si deputatul PSD de Suceava, Mirela AdomnicAi, susTin cA vor face toate demesurile necesare pentru a sesiza organismele compentente , IntrucIt apreciazA cA solicitarea ministrului Flutur se constituie Intr-un atentat la adresa democraTiei.

VicepreSedintele PSD Suceava, Ovidiu DonTu, care este Si director general al Camerei de ComerT, Industrie Si AgriculturA a judeTului, a declarat cA prin intervenTia sa, vicepreSedintele liberal a IncAlcat ConvenTia EuropeanA a Drepturilor Omului, Pactul InternaTional cu privire la drepturile civile Si politice, precum Si articolele 4 Si 40 din ConstituTia RomAniei, care interzic discriminarea pe criterii la apartenenTa politicA sau opinie, respectiv dreptul de asociere In partide politice. De asemenea, DonTu l-a somat pe Flutur sA respecte legislaTia Si sA nu promoveze discriminarea In ceea ce priveSte controlul politicu