CetATenii din Breaza se plIng privind abuzurile primarului

Oamenii i s-au plIns parlamentarului liberal, care a venit InsoTit de directorul DirecTiei Silvice Suceava, Sorin Popescu Si de Seful sAu de cabinet, PetricA Alexeevici, In legAturA cu abuzurile pe care le-ar fi sAvIrSit primarul PSD al comunei, Stefan GrAmadA, In acTiunea de retrocedare a pAdurilor. Mai mulTi cetATeni l-au acuzat pe primar cA a ImproprietArit persoane care nu aveau dreptul sau cA tergiverseazA soluTionarea unor dosare de retrocedare a terenurilor forestiere. Suntem mai mulTi moStenitori, avem 6-7 dosare de fond funciar Si ne plimbA de la Iafa la Caiafa. S-a depus praful pe dosarele care stau In sertare la PrimArie. Cui a dorit domnul primar, cui i-a plAcut le-a dat pAdure. Cu orice problemA am merge la PrimArie nu suntem ascultaTi. De aceea suntem aici sA ne plIngem pAsurile, a spus localnicul Viorel Hreniuc, care a fost susTinut Si de ceilalTi consAteni. Suntem mai mulTi fraTi care aSteptAm sA ni se retrocedeze pAdurea. In locul nostru au fost puse In posesie alte 12 persoane. Am vorbit cu primarul Si a spus cA o sA ne dea despAgubire cIte 10 milioane de lei pe hectar, Si-a strigat disperarea Aurelia Grosu. Seful silvicultorilor suceveni, Sorin Popescu, care a venit personal sA preia problemele oamenilor legate de retrocedarea pAdurilor a declarat cA pe raza Ocolului Silvic Breaza existA circa 300 de hectare de terenuri cu vegetaTie forestierA care sunt deTinute ilegal ca urmare a aplicArii defectuoase a legilor proprietATii de pInA acum. O sA identificAm persoanele care Tin suprafeTele respective Si o sA dAm pAdurile dupA apariTia noilor legi ale proprietATii, celor IndreptATiTi, a precizat Popescu, care a adAugat cA Breaza se numArA printre comunele cu cele mai mari probleme de fond funciar. Circa 130 de plIngeri scrise au fost preluate de deputatul PardAu In vederea soluTionArii. Nu e normal sA vA confruntaTi cu aceleaSi probleme de ani de zile. Sunt foarte multe abuzuri privind legile fondului funciar, sunt foarte mulTi oameni nemulTumiTi. Vom lua fiecare sesizare In parte, ImpreunA cu specialiStii Prefecturii Si ai celorlalte instituTii abilitate Si o sA vA dAm rAspunsuri In spiritul legii. VA garantez cA voi face tot ceea ce Tine mine dar vA rog sA mA sprijiniTi Si merg Inainte acolo unde aveTi dreptate, le-a spus deputatul liberal celor adunaTi la CAminul Cultural. PardAu a precizat cA domnul ministru Flutur este hotArIt ca retrocedarea sA aibA loc integral Si sA fie rezolvate problemele cu privire la abuzuri. El Si-a exprimat regretul cA la adunare nu a participat Si primarul subliniind cA In alte localitATi primarii PSD vin la astfel de IntIlniri. Si In alte localitATi primarii sunt de la PSD dar asta nu ne ImpiedicA sA ne ocupAm de rezolvarea problemelor oamenilor. Nu Tin cont de culoarea politicA cInd este vorba sA sprijinim cetATenii, a precizat PardAu. El a informat oamenii cA In curInd va apArea Legea fermierului Si un act normativ special privind subvenTionarea agriculturii din zona de munte. Deputatul liberal a Tinut sA precizeze cA adunarea popularA organizatA de el nu a fost fAcutA cu scopul de a instiga oamenii la revoltA Impotriva primarului apreciind nota de civilizaTie In care s-a desfASurat reuniunea. De menTionat cA PSD a monitorizat IntIlnirea de la CAminul Cultural prin deputatul de Suceava PetricA TArniceru care a venit InsoTit de un aghiotant care Si-a notat Intr-un carneTel toate intervenTiile din timpul adunArii.