Flutur: DeclaraTiile junilor PSD aratA neliniStea seniorilor

Flutur a spus cA a cerut prefectului de Suceava sA spargA monopolurile create In judeT precum Si introducerea stArii de normalitate Si legalitate Si nu verificarea firmelor membrilor PSD. Este regretabil cA locotenenTii domnului MIrza sInt folosiTi ca avocaTi ai monopolurilor PSD-iste din Suceava, a menTionat viceliderul liberal. Flutur a precizat cA a vAzut cA In urma declaraTiei sale s-a creat mare neliniSte In rIndul capilor PSD dar vrea sA le reaminteascA faptul cA aceStia au creat pe zone Si domenii monopoluri In 15 ani de guvernare nestingheritA In judeTul Suceava. VicepreSedintele PNL a arAtat cA, spre exemplu, In urma unui control lal DirecTia Agricole s-a stabilit cA firma Soconi Grup SRL aparTinInd unui apropiat al lui Gavril MIrza, preSedinte al PSD Si al Consiliului JudeTean Suceava, a avut contracte cu aceastA unitate In valoare de 25 de miliarde de lei din care, In anul 2004, licitaTiile pentru lucrAri de zece miliarde de lei au fost organizate dupA finalizarea lucrArilor.El a mai spus cA firma Wareso SRL, recunoscutA pentru proiecte efectuate pentru Consiliul JudeTean Suceava Si Consilii locale din judeT In Programul SAPARD precum Si In alte domenii are strInse legAturi cu fostul director al Oficiului de Cadastru din Suceava, Titi Petrea, membru PSD. Flutur a mai arAtat cA In zona FAlticeni firme ale deputatului PSD Ioan Stan au executat majoritatea lucrArilor la Scoli, sedii de primArii sau cAmine culturale.

El a spus cA firma Vastar a deputatului Stan a construit la Vadu Moldovei un gard de 60 de metri care a costat 300 de milioane de lei, iar grupul sanitar de la Scoala din Boroaia a costat 500 de milioane de lei. Gheorghe Flutur le-a sugerat tinerilor din PSD Suceava care au anunTat, vineri, cA vor Inainta scrisori Consiliului Europei Si DelegaTiei Comisiei Europene prin care sA sesizeze tratamentul discriminatoriu la care sInt supuse firmele membrilor PSD Suceava, cA le oferA un document pe care sA-l anexeze la aceastA scrisoare prin care sA fie doveditA existenTa acestor monopoluri ale unor firme PSD. PSD Suceava se va adresa atIt forurilor europene cIt Si celor interne In legAturA cu atitudinea de discriminare pe criterii politice a vicepreSedintelui PNL, senatorul de Suceava, Gheorghe Flutur, care a cerut prefectului de Suceava verificarea firmelor membrilor PSD, a anunTat, vineri, vicepreSedintele organizaTiei sucevene a PSD, Ovidiu DonTu. DonTu a spus Intr-o conferinTA de presA cA solicitarea ministrului Agriculturii, Gheorghe Flutur, este un abuz Si un atentat la adresa democraTiei, iar prin atitudinea adoptatA, vicepreSedintele liberal IncalcA articolul 14 din ConvenTia EuropeanA a Drepturilor Omului, articolul 26 din Pactul InternaTional cu privire la Drepturile Civile Si Politice, precum Si articolele 40 Si 4 din ConstituTia RomAniei privind dreptul de asociere In partide politice Si interzicerea discriminArii pe criterii de apartenenTa politicA sau opinie.

DonTu considerA periculoasA aceastA atitudine Si i-a cerut lui Gheorghe Flutur sA respecte legislaTia Si sA nu promoveze discriminarea In ceea ce InseamnA controlul politic asupra mediului de afaceri. DonTu a spus cA va trimite o scrisoare secretarului general al Consiliului Europei prin care sesiza aceastA discriminare politicA IntrebIndu-se dacA RomAnia mai IndeplineSte criteriul politic de membru al Consiliului Europei Si la DelegaTia Comisiei Europene privind Indeplinirea criteriului politic de aderare la Uniunea EuropeanA. La rIndul sAu, secretarul executiv al organizaTiei PSD Suceava, Iulian BAncescu, a declarat cA prin cererea fAcutA prefectului, ministrul Flutur instigA la acTiuni de poliTie politicA

In Suceava Incepe sA miroase a poliTie politicA, a spus BAncescu.