O batrina din Ipotesti prinsa in Suceava la furat de puieti de trandafir

Ea a fost prinsA In flagrant de poliTiStii comunitari, In timp ce sustrAgea puieTi de trandafir din parcul amenajat In faTa Tribunalului Suceava. Primarul Sucevei, Ion Lungu, avertiza sAptAmIna trecutA cA persoanele care atenteazA la arbuStii ornamentali plantaTi de municipalitate, riscA Inchisoarea. El declara cA pentru depistarea Si prinderea celor care recurg la acte de vandalism, vor fi mobilizaTi poliTiStii comunitari, Si preciza cA aceStia vor desfASura inclusiv acTiuni de pIndA. PrimAria Sucevei a plantat In aceastA primAvarA mii de arbori Si arbuSti ornamentali, In valoare de un miliard douA sute de mii de lei, iar parte din marfA a fost importatA din Polonia.