Liceeni din zona Radauti prefera munca in strainatate, formarii profesionale

Aceasta este concluzia exprimatA de inspectorul Scolar adjunct al Inspectoratului Scolar Suceava, Vasile Monacu, In urma verificArilor fAcute In cele 67 de Scoli de arte Si meserii din judeT, pe linia absenteismului.

El a declarat cA la Grupul Scolar Ion Nistor din Vicovu de Sus sunt 33 de cazuri de elevi cu foarte multe absenTe, la Grupul Scolar Agricol din RAdAuTi-26, iar la Scoala cu clasele unu-opt din Marginea-21. TotodatA, adjunctul ISJ a spus cA sunt Si situaTii In care profesorii dau dovadA de prea multA indulgenTA Si nu adoptA un sistem ferm de notare faTA de Scolarii care din cauza lipsei absenTelor nu au cunoStinTele necesare pentru a promova. Din acest motiv, el a dat de InTeles cA va trimite inspectorii sA asiste la examinarea elevilor chiulangii. In acelaSi timp, Monacu a spus cA la solicitarea directorilor de SAM-uri va cere Ministerului EducaTiei sA modifice Regulamentul de organizare Si funcTionare a InvATAmIntului preuniversitar, astfel IncIt sA aparA precizAri clare In legAturA cu sancTiunile ce pot fi aplicate elevilor care absenteazA nemotivat. In judeT a devenit o modA ca elevii sA meargA perioade bune de timp la muncA In strAinAtate, chiar In timpul anului de InvATAmInt, dar asta nu InseamnA cA ei IncalcA prevederile regulamentului sau cA situaTia lor ScolarA nu este IncheiatA. Cadrele didactice susTin cA actualul regulament Scolar este mult mai permisiv decIt cel vechi, In care se prevedea cA elevul ce acumuleazA 120 de absenTe este automat exmatriculat.