Au fost prinsi hotii de marfa dintr-un vagon garat in triajul CFR Suceava

Ei au fost identificaTi prin comparaTii dactiloscopice, de cAtre agentul Sef Gheorghe Balacian de la Serviciul Criminalistic al Inspectoratului JudeTean de PoliTie. Potrivit cercetArilor, In data de 11 aprilie, Blaga Si Dobroghi au rupt sigiliul de la un vagon frigorific de marfA garat In triajul CFR Suceava, iar din tavanul vagonului au sustras 11 coli de tablA din aluminiu. CercetArile sunt continuate de poliTiStii de la Transporturi Feroviare.