Firme sucevene amendate pentru nerespectarea normelor protecTiei consumatorului

Si asta, dupA ce s-a constatat cA pe ambalajul unor produse, gen carne, pulpe Si copAnele de pasAre, aflate la vInzare In magazinul din Burdujeni, nu este menTionatA denumirea producAtorului, termenul de valabilitate Si data fabricaTiei. AsociaTia FamilialA OniSoru Elena din Boroaia, a fost sancTionatA cu 10 milioane de lei IntrucIt comercializa prin magazinul propriu, vin Imbuteliat la sticle de trei sferturi de litru, fArA a fi InsoTit de buletin de analizA.

Inspectorii Oficiului pentru ProtecTia Consumatorilor Suceava au oprit definitiv de la comercializare diverse materiale de construcTii ieSite din garanTie, pe care le-au gAsit In depozitul din Vadu Moldovei al societATii LIVI MARI COM. Este vorba de glet WEBER Si ipsos LAFARCE. TotodatA, administratorul firmei s-a ales cu o amendA de 5 milioane de lei. Inspectorii OPC au aplicat o altA amendA, In cuantum de douA milioane de lei, In urma unui control fAcut la punctul de lucru din FAlticeni al societATii bucureStene GUDY COM, unde au descoperit produse electrocasnice din import, care nu aveau instrucTiuni de utilizare In limba romAnA Si nu erau InsoTite de certificate de garanTie.