Cupoanele pentru subventii agricole, tranzactionate ilegal In judetul Suceava

El a declarat cA din datele primite din teritoriu, cupoanele cu o valoare de 25.000 de lei se vInd cu 15.000, cele de 500.000 cu 300.000, iar cele de 1.000.000 cu 700.000. Potrivit legii, cupoanele care sunt vIndute de titulari sunt anulate iar respectivii se aleg Si cu amendA contravenTionalA. Juravle a spus cA In mod normal societATile furnizoare de IngrASAminte, motorinA, seminTe, ar trebui sA verifice numele care este Inscris pe cupon Si sA-l compare cu cel de pe actul de identitate al posesorului, dar a precizat cA nimeni nu stA sA cearA Si sA verifice buletinul omului. El a mai spus cA In judeT au fost distribuite cupoane In valoare de 16,8 miliarde, In baza cArora au fost achiziTionate In special IngrASAminte chimice, iar valoarea plATilor fAcute pInA acum cAtre furnizori este de 3,7 miliarde. Juravle susTine cA In contul DirecTiei Agricole intrA sAptAmInal noi fonduri pentru decontarea produselor procurate cu bonuri valorice, Si cA In 2005, In judeT vor fi ImpArTite cupoane In sumA de 113 miliarde de lei.