Probleme financiare pentru centrele medicale de permanenta sucevene

Avertismentul a fost lansat de cA£tre directorul adjunct al Directiei de SA£nA£tate PublicA£, doctorul Alexandru LA£zA£reanu, In urma plIngerilor formulate de medicii care deservesc respectivele unitA£ti. LA£zA£reanu a declarat cA£ medicii din centre l-au informat cA£ trusele de urgentA£ nu sunt puse la punct, deoarece Ministerul SA£nA£tA£tii nu le-a dat nici un leu de la Inceputul anului 2005, pentru achizitionarea de medicamente si materiale sanitare, iar din acest motiv, ei nu pot decIt sA£ acorde consultatii si sA£ elibereze retete. TotodatA£, directorul adjunct al DSP Suceava spune cA£ medicii din centrele de permanentA£ sustin cA£ le este greu sA£ mai profeseze In aceste unitA£ti, atIta vreme cIt din ceea ce primesc pentru munca prestatA£, trebuie sA£ suporte toate cheltuielile pe care le implicA£ desfA£surarea activitA£tii lor, printre care se numA£rA£ orele lucrate de asistentul medical, sau consumul de curent electric si IncA£lzirea. Doctorul LA£zA£reanu a spus cA£ ar fi pA£cat sA£ se ajungA£ la desfiintarea centrelor de permanentA£, de serviciile cA£rora beneficiazA£ In principal populatia din zonele rurale, si le-a cerut medicilor care lucreazA£ In aceste unitA£ti sA£-si prezinte In scris nemultumirile, pentru a le transmite Casei Judetene de SA£nA£tate, Colegiului Medicilor Suceava si Ministerului SA£nA£tA£tii, In vederea gA£sirii de solutii. Centrele de PermanentA£ functioneazA£ In localitA£tile Brosteni, Breaza, Casvana, Dorna Arini, Dolhasca, Marginea, Vicovu de Sus, Vama si Zvoristea.